Nutreco “ผลิตอาหารสำหรับอนาคต” ด้วย Infor และ AWS

Nutreco
วิดีโอกรณีศึกษา

“การผลิตอาหารสำหรับอนาคต” ด้วย Infor และ AWS

Overview

Nutreco “ผลิตอาหารสำหรับอนาคต” เพื่อช่วยให้ลูกค้าผลิตอาหารได้เพียงพอที่จะดูแลประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน โครงการริเริ่มแบบดิจิทัลใหม่นี้ช่วยให้ Nutreco สามารถศึกษาการเกษตรแม่นยำสูง เทคนิคด้านสุขภาพ และวิธีการจัดหาโปรตีนแบบใหม่ๆ ได้ รับชมวิดีโอกรณีศึกษานี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่ Nutreco ใช้ประโยชน์จาก CloudSuite Food & Beverage บนแพลตฟอร์ม AWS เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างรวดเร็ว

022_069_nutreco_070522_jr_v9 (Original).mp4

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา