Infor ครองตำแหน่งผู้นำติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ใน Magic Quadrant™ ของ Gartner® ด้านระบบบริหารจัดการคลังสินค้าประจำปี 2023

Gartner MQ WMS 2023
Magic Quadrant WMS 2023
รายงานจากนักวิเคราะห์

Infor ครองตำแหน่งผู้นำติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ใน Magic Quadrant™ ของ Gartner® ด้านระบบบริหารจัดการคลังสินค้าประจำปี 2023

Overview

Infor ภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้นำใน Magic Quadrant ของ Gartner ด้านระบบบริหารจัดการคลังสินค้าประจำปี 2023 ซึ่งนับเป็นอีกครั้งที่ Infor ได้รับการยอมรับด้านความสามารถในการดำเนินการและวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมครบถ้วน กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับทราบวิธีการที่ Infor ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านความสามารถในการดำเนินการและวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมครบถ้วน

**Magic Quadrant ของ Gartner ด้านระบบบริหารจัดการคลังสินค้า, Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, Federica Stufano, 8 พฤษภาคม 2023

ภาพกราฟิกนี้เผยแพร่โดย Gartner, Inc. โดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการวิจัยขนาดใหญ่ และต้องได้รับการประเมินในบริบทของเอกสารทั้งฉบับ คุณสามารถขอรับเอกสารของ Gartner ได้จาก Infor ทั้งนี้ Gartner ไม่ได้รับรองผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ระบุไว้ในสิ่งพิมพ์ที่เป็นงานวิจัย และไม่ได้แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้ขายที่ได้รับคะแนนสูงสุดหรือได้รับการแต่งตั้งอื่นๆ สิ่งพิมพ์ที่เป็นงานวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแถลงข้อเท็จจริง Gartner ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันใดๆ ด้านความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

GARTNER เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ Magic Quadrant เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศและใช้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ต้องระบุข้อมูลในช่องที่มี *

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา