ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร | แนวทางที่ดีที่สุด | Infor

1268637009 farm woman ipad 
th Ensure sustainability in the food supply chain Best Practice Guide Thai 
เอกสารรายงาน

สร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของอาหาร

Overview

จำนวนประชากรทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการผลิตอาหาร ในขณะเดียวกัน อาหาร 1 ใน 3 ของโลกกำลังจะถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่า นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ซื้อเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนภายในห่วงโซ่อุปทานของอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นสิ่งสำคัญ การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่จะค่อยเป็นค่อยไป อ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนี้เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขั้นตอนที่องค์กรของคุณสามารถดำเนินการเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและโปร่งใสทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอาหารได้

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ต้องระบุข้อมูลในช่องที่มี *

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา