เพิ่มระยะเวลาการทำงานของอุปกรณ์และความพึงพอใจของลูกค้าด้วย AI

vehicle hydraulic excavator Equipment
Increasing equipment uptime and customer
  service satisfaction with AI driven parts recommendations Executive Brief
  Thai 457px
เอกสารรายงาน

Combilift พบว่าอัตราการซ่อมสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเพิ่มขึ้น 30% และเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนเสร็จสมบูรณ์ลดลงถึง 30%

Overview

ลูกค้าต้องการชิ้นส่วน เครื่องมือ และคำแนะนำทั้งหมดที่จำเป็นในการนำสินทรัพย์กลับมาสู่กระบวนการผลิตโดยเร็วที่สุด ลูกค้าพึ่งพาซัพพลายเออร์ในการจัดหาโซลูชันที่สมบูรณ์ หากไม่สามารถทำได้ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าก็จะลดลง เนื่องจากเวลาที่ต้องเสียไป อีกทั้งยังทำให้เกิดความขุ่นข้องใจและความสับสน ซัพพลายเออร์จึงต้องรับประกันว่าจะสามารถจัดหาโซลูชันการซ่อมที่สมบูรณ์และถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้ในบทสรุปสำหรับผู้บริหารนี้ว่า Combilift นำแพลตฟอร์ม Infor Coleman® AI ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงความถูกต้องและความรวดเร็วของการแนะนำชิ้นส่วนอย่างไรบ้าง เพื่อทำให้อัตราการซ่อมสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเพิ่มขึ้นและลดเวลาทั้งหมดที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จสมบูรณ์

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ต้องระบุข้อมูลในช่องที่มี *

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา