th Infor solutions for the beverage industry Brochure Thai

โซลูชัน Infor สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลด
384686517 FB food beverage bottles conveyor Pattern FoodBev   
โบรชัวร์

ขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่ง

Overview

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มเผชิญความกดดันให้ต้องสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เครื่องดื่มผสมน้ำตาล เช่น น้ำอัดลม ถูกผู้บริโภคเพ่งเล็งมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันผู้ผลิตเครื่องดื่มอื่น ๆ ตั้งแต่เบียร์ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง ไปจนถึงเครื่องดื่มที่มีการอัดแก๊สต่างแข่งขันกันเพื่อดึงดูดความสนใจที่มาไวไปเร็วของลูกค้าซึ่งส่งผลต่อวิธีที่คุณจะนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น

อ่านดูว่าซอฟต์แวร์คลาวด์ที่ทันสมัยสำหรับธุรกิจสามารถวางรากฐานเพื่อความคล่องตัวยิ่งขึ้นในการจัดการกับความผันผวนด้านอุปสงค์ อุปทานของวัตถุดิบ และกำลังการผลิตได้อย่างไร

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา