Select an ERP system that keeps up with   the evolving needs of manufacturing operations Executive Brief Thai 457px

เลือกระบบ ERP ที่สอดรับกับความต้องการของกระบวนการการผลิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

ดาวน์โหลด
152885744 ERP manufacturing steel plant discrete automotive 1
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

เลือกระบบ ERP ที่สอดรับกับความต้องการของกระบวนการการผลิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

Overview

"สำหรับผู้ผลิตในปัจจุบัน
การเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จคือการมองเลยผ่านกำแพงโรงงานไปยังห่วงโซ่มูลค่าระดับสากลที่ความก้าวหน้าใหม่ๆ
ในแต่ละด้าน เช่น Big Data และ Internet of Things
กำลังประสานรวมเข้ากับนวัตกรรมการดำเนินงาน

อ่านบทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถที่สำคัญแปดประการที่ผู้ผลิตควรพิจารณาเมื่อเลือก
ERP ที่ทันสมัย และคำถามสำคัญที่ควรถามผู้ให้บริการระหว่างการประเมิน"

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา