เปิดรับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ในด้านการผลิต

961105980 man explaining machine to colleague wearing vr Getty 20PB
The benefits of better faster smarter
  manufacturing eBook Thai 457px
อีบุ๊ก

ประโยชน์ของการผลิตที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และชาญฉลาดขึ้น

Overview

การปฏิวัติดิจิทัลครั้งที่ 4 ในด้านการผลิตจะปรับปรุงระบบอัตโนมัติ ความแม่นยำ และการผลิตสินค้าและบริการแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ไปจนถึงคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัจฉริยะ วิทยาการหุ่นยนต์ และอีกมากมาย

อุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิต ยุคใหม่นี้คือการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่ผู้ผลิตควรทำงานอย่างแข็งขันเพื่อเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนา ซึ่งเป็นผลจากการสั่งสมความก้าวหน้า การปรับเปลี่ยน และการปรับเทคโนโลยีให้เหมาะสมที่สุดซึ่งต้องผสานรวมเข้าด้วยกันเพื่อนำมาปรับแนวทางการผลิต ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผู้ผลิตจะต้องยอมรับการปฏิวัติดิจิทัลครั้งที่ 4 เพื่อการผลิตที่ดีขึ้น ชาญฉลาดขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดอีบุ๊กนี้เพื่อดูว่าอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับกระบวนการทางธุรกิจ สินทรัพย์ พนักงาน และลูกค้าของคุณจะมีลักษณะอย่างไร

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ต้องระบุข้อมูลในช่องที่มี *

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา