Infor ได้คะแนนสูงสุดในกรณีการใช้งาน 3 จาก 6 กรณี ในรายงาน “ความสามารถที่สำคัญของ Cloud ERP สำหรับองค์กรที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง” ของ Gartner® ประ

Hero LP 1 4 2x Gartner CC FINAL
รายงานจากนักวิเคราะห์

Gartner ประเมิน Cloud ERP ที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง โดยให้คะแนนผู้ขายจากกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน 6 กรณี

Overview

รายงานล่าสุดของ Gartner ฉบับนี้กล่าวถึง Cloud ERP ที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางและวิธีที่ระบบช่วยให้บริษัทต่างๆ กำหนดค่าชุดความสามารถแบบปรับแต่งเองให้ตรงกับขนาดและความต้องการของอุตสาหกรรมในแนวดิ่งได้

รายงานจะแสดงกรณีการใช้งาน 6 กรณีและให้คะแนน ERP สูงสุดสำหรับแต่ละกรณี เราภูมิใจที่จะประกาศว่า Infor ได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3 จาก 6 กรณีการใช้งานในรายงาน “ความสามารถที่สำคัญของ Cloud ERP สำหรับองค์กรที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง” ประจำปี 2022 ในหมวดการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบต่อเนื่อง และ ERP สำหรับองค์กรขนาดกลาง (รายได้ 150 ล้านดอลลาร์ถึง 1 พันล้านดอลลาร์) นอกจากนี้ เรายังได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 2 ในกรณีการใช้งานด้านการจัดจำหน่ายสินค้า เราเชื่อว่านี่คือก้าวที่สำคัญต่อการทำงานของเราในด้านการสร้าง CloudSuites ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Infor ได้รับคะแนนสูงสุดในกรณีการใช้งาน ERP สำหรับองค์กรขนาดกลาง:

Vendors' product scores for ERP for Midsize Enterprises
Vendor product scores for process manufacturing

และ Infor ได้รับคะแนนสูงสุดในกรณีการใช้งานการผลิตแบบต่อเนื่อง:


นอกจากนี้ ในปีนี้ Infor ยังได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับกรณีการใช้งานการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง:

Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

เราขอเชิญชวนให้คุณศึกษากรณีการใช้งานที่ตรงกับบริษัทของคุณมากที่สุด สำรวจรายงานการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้คุณมีแนวทางค้นหา ERP ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ภาพกราฟิกนี้เผยแพร่โดย Gartner, Inc. โดยเป็นส่วนหนี่งของเอกสารการวิจัยขนาดใหญ่ และจะได้รับการประเมินในบริบทโดยรวมทั้งหมดของเอกสาร คุณสามารถขอรับเอกสารของ Gartner ได้จาก Infor
คำจำกัดความรับผิดชอบ Gartner ไม่ได้รับรองผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ระบุไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นงานวิจัย และไม่ได้แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้ขายที่ได้รับคะแนนสูงสุดหรือได้รับการแต่งตั้งอื่นๆ สิ่งพิมพ์ที่เป็นงานวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยและให้คำปรึกษาของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแถลงข้อเท็จจริง Gartner ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันใดๆ ด้านความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
Gartner, Critical Capabilities for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 28 September 2022, Dixie John, et. Al.

GARTNER เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และใช้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ต้องระบุข้อมูลในช่องที่มี *

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา