Skip to Content

Birst®

En avancerad programvaruplattform för affärsunderrättelser och analys

Analys med avancerad affärsinformation

Birst® är ett molnbaserat verktyg för affärsunderrättelser (business intelligence, BI) och en programvaruplattform för affärsanalys som gör att organisationer snabbare kan få insyn i och optimera komplicerade processer än vad som är möjligt med traditionella metoder. Birsts metod ”networked BI” (nätverksbaserade affärsunderrättelser), med patenterad automatisering och maskininlärning skapar länkar mellan team och tillämpningar över en hel verksamhet med hjälp av ett pålitligt nätverk av analys och information. Du får en heltäckande insyn i din verksamhet så att du kan fatta smartare beslut. Den här unika metoden hjälper ledande globala företag att öka lönsamheten, minska kostnaderna, öka intäkterna och förändra sina affärsmetoder – ofta på mindre än 90 dagar.

Huvudpunkter

  • Nätverksbaserade affärsunderrättelser
  • Avancerad analys
  • Agilt semantiskt lager
  • Sömlös användarupplevelse
  • Information tillgänglig på alla typer av enheter
  • Förmåga att generera intäkter med hjälp av data
  • Modern molnarkitektur
Funktioner och förmåner

Funktioner och förmåner

Networked BI (nätverksbaserade affärsunderrättelser): Dataflöde i båda riktningarna

Med Networked BI går det att visualisera hela ekosystemet med analys och data vilket ger ett helt nytt sätt att använda affärsunderrättelser. Med grund i sin moderna, multitenanta molnarkitektur har Birst skapat en uppsättning sammanvävda funktioner för analys och affärsunderrättelser med en gemensam struktur av data som tjänst.

Anpassningsbar användarupplevelse: Fatta bättre beslut snabbare

Anpassningsbar användarupplevelse: Fatta bättre beslut snabbare

Birst suddar ut gränserna mellan gränssnitt för affärsunderrättelser och identifiering för att skapa en användarupplevelse som anpassar sig till moderna arbetsmetoder. Du har tillgång till samma gränssnitt och data på alla typer av enheter, online och offline. Du kan till och med använda verktyg som Excel, Tableau och R för att analysera data med vårt pålitliga semantiska lager.

Embedded BI (inbyggda affärsunderrättelser): Generera intäkter med dataanalysprodukter

Embedded BI (inbyggda affärsunderrättelser): Generera intäkter med dataanalysprodukter

Om du vill skapa en analytisk produkt eller generera intäkter från dina data men saknar tid, resurser eller domänexpertis, kan Birst tillhandahålla en heltäckande plattform som integrerar datahantering med visuell analys för att ge dig funktioner som införlivar det i din verksamhet.

Ta reda på mer om Birsts inbyggda analys

Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.