Skip to Content

Infor Nexus

Utsågs i Gartner Magic Quadrant till en ledare i kategorin Multienterprise Supply Chain Business Networks 2018

Information om leveranskedjor i realtid

Infor Nexus är världsledande när det gäller samordning av leveranskedjor mellan flera olika företag. Nätverket ansluter företag till alla delar av leveranskedjan – från leverantörer och tillverkare, till mäklare, 3PL och banker – för att skapa bättre insyn i leveranskedjan, samarbete och förutsägbar information. Infor Nexus är det enda nätverket av denna typ som kombinerar den fysiska och den finansiella leveranskedjans processer i en enhetlig och molnbaserad plattform. Applikationerna kombinerar avancerad planering med verkställande och finansiella funktioner för att ge företag den information de behöver för att kunna känna av och reagera på de många förändringar som sker i en leveranskedja varje dag.

Huvudpunkter

 • Världens enda fullständigt samordnade affärsnätverk
 • Heltäckande processer från inköp till leverans
 • Hantera leveranskedjan från alla typer av anslutna enheter, var som helst i världen
 • Global introduktion och support i världsklass
 • Kombination av digital teknik och affärsteknik
 • Plattform för utveckling av appar
 • 20 år av data ger bättre information och jämförelser
 • Snabb innovation

Det är nätverket som utgör själva grunden

80 % av en leveranskedjas data finns utanför företaget. I en värld där företag är beroende av många samarbetspartners spridda över världen för att hålla igång sina leveranskedjor ger Infor Nexus en reell samordning mellan olika företag som förbättrar samverkan mellan olika invecklade processer och ger företag möjlighet att fatta intelligenta och proaktiva beslut.

65 000

företag i nätverket

1 triljon dollar

av handel hanterad via plattformen

50 miljarder dollar

av globala betalningar hanterade via nätverket

Med [Infor] Nexus kan alla se och vidta åtgärder enligt gemensam prisinformation och relaterade transaktioner i molnet.

Bjorn Vang Jensen
Vice VD för inköp och global logistik, Electrolux

Information om Infor Nexus

De bästa företaget förstår att de inte längre kan sköta sin verksamhet som en enda organisation. Infor Nexus är ett samordnat affärsnätverk med en väl fungerande grupp leverantörer, tillverkare, logistikföretag, finansinstitutioner och kategoriledare inom flera branscher.

Insyn och information från början till slut

 • Hantering av datakvalitet
 • Ny information med hjälp av affärsunderrättelser och analys
 • Jämförelser och information från 20 år av datahantering
 • Förutsägbar information för proaktiv insyn och reaktion

Affärsnätverk mellan flera olika företag

 • Fullständigt samordnat nätverk mellan branschledare
 • Support som omfattar hela verksamheten och hela organisationen
 • Fungerar med flera leverantörsrapporteringssystem
 • Samordning av processer från början till slut

Affärsapplikationer för flera olika företag

 • Finansiering av leveranskedja
 • Automatisering från inköp till betalning
 • Samarbete mellan leverantörer
 • Förpackning och frakt från leverantörer
 • Transporthantering
 • Insyn i leveranskedjan

Introduktion och integration

 • Maximera anpassning och förändringar
 • Samordna ett nätverk av många olika kunder och handelspartners
 • Hantering av komplexa integrerade processer i flera steg
 • Stöd för affärsprocesser som fördelas från en till flera eller från flera till flera

Infor Nexus kan vara något för dig om du för närvarande använder:

 • CloudSuite Fashion
 • CloudSuite Food & Beverage
 • CloudSuite Industrial
 • CloudSuite Distribution Enterprise
 • CloudSuite Automotive
 • CloudSuite WMS
 • Demand Management
 • Infor M3

Klicka här för att komma till webbplatsen för kunder om du är Infor Nexus-kund.

Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.