Skip to Content

CloudSuite™ SCM

Gör en heltäckande digital omvandling och optimering av ditt leveranskedjenätverk

Den intelligenta leveranskedjan

Infor CloudSuite™ är en lösning för hantering av leveranskedjor som erbjuder intelligent samordning i realtid genom att koppla samman företag med deras partner i leveranskedjan och digitalt förvandla processer från planering till leverans, både inom och utanför företaget. Genom att koppla samman system, handelspartner och enheter och samtidigt digitalisera alla leveranskedjans processer, kan företag få insyn i realtid och kan fatta beslut grundade på data och därmed leverera till sina kunder i tid. Vi kombinerar alla dessa data med prediktiv och preskriptiv information från Infor Coleman™ AI för att skapa en informationsdriven leveranskedja.

Programvara för heltäckande, molnbaserad hantering av leveranskedjan

Planering av leveranskedja

 • Integrerad affärsplanering (IBP)
 • Planering av försäljning och drift
 • Planering för efterfrågan
 • Planering för tillgång
 • Schemaläggning av produktion

Logistikhantering

 • Införskaffande av transportkontrakt
 • Revision och betalning för frakt
 • Planering och optimering med flera vägar och flera lägen
 • Lagerhantering
 • Insyn och samordning av logistik

Insyn i leveranskedjan

 • Leveranssynlighet
 • Logistik och synlighet i realtid
 • Prediktiv information
 • Produktspårning
 • Kontrollcenter

Leveranskedja som konkurrensfördel

Leveranskedjans snabbhet, flexibilitet och intelligens behöver öka för att klara de allt större växlingarna i både tillgång och efterfrågan. Digitalisering och den insyn detta medför är det enda som kan förvandla en leveranskedja från en kostnad till en konkurrensfördel. Infor erbjuder det bredaste programpaketet med lösningar för leveranskedjor i välden, med den största enkelinstansplattformen med affärsnätverk för flera företag och heltäckande CloudSuite-kapacitet för optimering av hela leveranskedjan, från planering, till inköp, till samordning, till orderfyllnad.

100 miljoner USD

i kostnadsbesparingar för logistik hos ett jordbrukskemikalieföretag med en omsättning på 12 miljarder USD

15 %

minskning av in-transit-lager hos en tillverkare av industriella maskiner med en omsättning på 55 miljarder USD

Fyrfaldig

tillväxt utan tillägg av resurser på ekonomiavdelningen hos ett sportvarumärke med en omsättning på 2,5 miljarder USD

Med [Infor] Nexus kan alla se och vidta åtgärder enligt gemensam prisinformation och relaterade transaktioner i molnet.

Bjorn Van Jensen
Vice VD för inköp och global logistik, Electrolux
SKAPAT FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

Hantering av leveranskedja

Infor CloudSuite™ SCP

Infor Cloudsuite SCP är en kraftfull, heltäckande plattform som balanserar tillgång och efterfrågan för att optimera lager, service och resultat över hela leveranskedjan. Företag kan utnyttja lösningar för att planera och känna av efterfrågan, försörjningskedjan, planera och schemalägga produktion, optimera lager samt planera försäljning och drift.

HUVUDPUNKTER
 • Minska kostnader för transport, övertid och lagerhållning
 • Prediktiv ekonomisk analys och avstämning
 • Anpassade meddelanden för flexibla prognoser
 • Gemensamma prognoser med försäljning, ekonomi, produktion, kunder och handelspartner
 • Modeller över affärscykler och toppar i efterfrågan
 • Optimera viktiga variabler i leveranskedjan, t.ex. kapacitet, material, lager och distributionshinder
 • Data i realtid för att spåra och optimera produktionsplaneringen
 • Scenarier för att hitta lösningar på kapacitetshinder, utmaningar inom tilldelning, överraskningar med nya produkter och resultatförändringar

Infor CloudSuite™ WMS

Infor CloudSuite WMS är en intuitiv lösning för lagerhantering som designats för att ge dig möjlighet att hantera verksamheten på distributionscenter på ett heltäckande sätt, för en anläggning eller många. Kombinationen av lagerfyllnad med inbyggd personalhantering och tredimensionell visuell analys ger snabbare inlärning och lönsamhet (ROI).

HUVUDPUNKTER
 • Strömlinjeforma schemaläggning, riktad artikelinförsel, returer, direktutleverans och genomflöde
 • Optimera orderfyllnad på flera anläggningar och mellan flera företag
 • Förbättra lagerrotationen och utrymmesanvändningen med automatiserade utlösare
 • Införliva röst, RF, e-handel, utrustning och krav för tilldelning
 • Innovativ, tredimensionell visualisering av lagerlokalen
 • Uppfyll personliga servicebehov
 • Införliva kostnader och fakturering på kundnivå
 • Kan implementeras lokalt eller i molnet

Infor Nexus

Infor Nexus är den enda enkelinstansplattformen för affärsnätverk med flera företag. Den används av många av de mest komplexa leveranskedjorna i världen för att skapa effektivitet och smidighet genom optimering av flödet av varor, information och kapital, från inköp till leverans och betalning. Kunder ser en förbättring av leveranskedjans totala resultat med snabbare leveranser och bättre kundservice, samtidigt som kostnader och väntetider reduceras vilket frigör arbetskapital och förbättrar relationerna till samarbetspartner.

Huvudpunkter
 • Heltäckande kapacitet från inköp till leverans och betalning
 • Data från flera källor och harmonisering av processer för gemensam insyn och analys
 • AI och maskininlärning för prediktiv och preskriptiv information
 • Globla introduktion och support i världsklass
 • Mobil hantering av leveranskedja från alla typer av trådlösa enheter
 • Möjlighet för utveckling av appar

Infor Nexus Transportation Management

Infors lösning för transportnätverk hjälper stora företag att hantera komplexa internationella leveranskedjeflöden för att optimera både fraktkostnader och transportresultat. Glöm konventionella begränsningar för TMS med kapacitet för flera vägar, flera lägen och flera stopp på vägen. Synkronisera system och tjänsteleverantörer över flera lägen och geografiska områden för ökad kontroll, tillförlitlighet, insyn och leverans till kund.

HUVUDPUNKTER
 • Planering och optimering med flera vägar och flera lägen
 • Insyn i realtid för sjö-, flyg- och vägtransport
 • Strömlinjeforma överlämning och verkställande för transport
 • Centralisera hantering av kontrakt och taxor över flera lägen
 • Få mer korrekt periodisering för frakt och bättre kontroll över kostnader
 • Avväg ökning av slutlig transportkostnad med transporteffektivitet från första milen

Infor Nexus Supply Management

Infor Nexus Supply Management förser företag med större insyn, smidighet och kontroll över tillgång för att kunna uppfylla dagens dynamiska efterfrågan. Genom gemensam insyn, snabbare samarbete och automatiserade processer på flera nivåer kan företag försäkra sig om tillgång, öka leverans i tid och förbättra servicenivåer samtidigt som väntetider, kostnader och lager kan minskas över hela leveranskedjan.

HUVUDPUNKTER
 • Prognos för flera parter och nivåer, och samarbete för order
 • Direkt frakt och utleverans genom automatisering av leverantörers förpackning och frakt
 • Insyn i lager på flera nivåer
 • Proaktiva varningar vid lager och leveransbrist
 • Prediktiva leveransdatum och förbättrad kundservice

Infor Nexus Supply Chain Visibility

Infor Nexus Supply Chain Visibility ger insyn i leveranskedjan i realtid och prediktiv information om lagerstatus över hela världen – var det befinner sig, vart det är på väg, när det kommer fram och hur samarbetspartner presterar. Stödjer proaktiva beslut för att garantera att organisationer uppfyller den dynamiska efterfrågan. Leveranskedjans intressenter i olika funktioner får en och samma version av informationen med en heltäckande plattform som kombinerar uppdateringar om händelser bland flera parter med spårning i realtid för att ge insyn på artikelnivå och från källa till kund.

HUVUDPUNKTER
 • Spåra lager i nära realtid
 • Gör verksamheten smidigare med prediktiva leveransprognoser
 • Minska riskerna med produktspårning
 • Öka den globala leveranskedjans hastighet
 • Minskade fördröjnings- och förseningskostnader
 • Förbättrade orderleverans och service

Infor Nexus Supply Chain Finance

Infor Nexus Supply Chain Finance kombinerar helautomatisk fakturering och hantering av in- och utbetalningar med innovativa integrerade ekonomiprogram för leveranskedja som förbättrar insynen, kontantflödet, relationen med leverantörer och hela leveranskedjans funktion.

HUVUDPUNKTER
 • Automatisk hantering och godkännande av fakturor
 • Ökat arbetskapital med hjälp av innovativa ekonomiprogram
 • Optimering av rabattsystem med tidigare godkännande av fakturor
 • Automatiserade processer för återbetalningar och krav
 • Automatiserade modeller för handelsbolag, inköp och försäljning
 • Förbättrade leverantörsrelationer och resultat med betalningssäkerhet

Infor Nexus Procure-to-Pay Automation

Infor Nexus Procure-to-Pay Automation strömlinjeformar med automatisering från inköp till betalning och skapar en enhetlig bild av vad som sker i separata ERP och andra system. Genom automatiskt skapade dokument, orderhantering och samarbete kan företag få tydligare transaktioner som följer regler, minskar kostnader och ökar leverantörernas resultat.

HUVUDPUNKTER
 • Global introduktion och support för samarbetspartner
 • Automatisering av processer från början till slut, inklusive betalningar
 • Automatiserad avstämning av dokument och godkännande av fakturor
 • Integrerad hantering av återbetalningar
 • Grupp av logistiska och finansiella tjänsteleverantörer

Infor Nexus Control Center (Infor Nexus kontrollcenter)

Infor Nexus Control Center kombinerar en klar bild av flöden av produkter, material, beställningar, efterfrågan och kapital i processer över hela det utökade nätverk som är involverat i leveranskedjan, med prediktiv och preskriptiv information så att företag kan reagera på problem och tillfällen på ett proaktivt sätt. Lösningen kombinerar kraften med Infor Nexus och avancerad datavetenskap för att tolka och reagera på dynamiska signaler. Insyn i realtid och beslut grundade på data drivs fram genom en sammankoppling av system, handelspartner, enheter och digitalisering av leveranskedjans processer, samtidigt som prediktiv och preskriptiv information från Infor Coleman AI skapar en informationsdriven leveranskedja.

HUVUDPUNKTER
 • Global översikt över alla leveranskedjans flöden
 • Hitta de viktigaste problemen och möjligheterna inom leveranskedjan
 • Få information i ett sammanhang, plus prediktiv och preskriptiv insyn i problem med möjliga lösningar
 • Samarbete och verkställande inom programmet för snabbare och mer samordnade reaktioner
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.