Skip to Content

Infor karriärmöjligheter

Infor utvecklar branschspecifika molnbaserade affärssystem. Detta med över 17,000 anställda och mer än 68,000 kunder i 170 länder, som förlitar sig på att Infors applikationer och tjänster ska hjälpa dem att tackla marknadsstörningar och uppnå en heltäckande digital transformation. Infor bygger kompletta, branschspecifika, molnbaserade programpaket och använder en programvara som sätter användarupplevelsen först, utnyttjar datavetenskapen och kan smidigt integreras med redan befintliga system.

Infor´s programvara är utformad för framsteg.

Visa globala jobb

Infor är en dynamisk och teamdriven arbetsplats där vårt främsta fokus är att lösa våra kunders affärsproblem.

 • Utmanande
  Vi erbjuder en utmanande och prestationsdriven arbetsmiljö där resultat syns och belönas.
 • Världsklass
  Vi erbjuder världsklass lösningar och professionella tjänster.
 • Kundfokuserade
  Vi hjälper våra kunder att lösa sina mest kritiska affärsutmaningar.
 • Tillväxt
  Vi är lönsamma och växer i en snabb takt runt om i världen.
 • Ersättning och fördelar
  Vi är angelägna om att alltid söka efter den bästa talangen.

Arbetsgivare för lika möjligheter

Infor varken diskriminerar eller baserar anställningsmöjligheter på ras, hudfärg, tro, religion, sexuell läggning, kön eller könsidentitet, nationellt ursprung, genetik, funktionshinder, civilstånd, ålder, veteraner, skyddade veteraner, tjänsteplikt inom militären, medborgarskap, eller någonting annat som är skyddat av lagen där du arbetar.