Skip to Content

Ändringshistorik för Infors integritetspolicy

Tillbaka till integritetspolicyn

13 augusti 2021

  • Vi har lagt till information som klargör att vi inte längre förlitar oss på Privacy Shield som en dataöverföringsmekanism.

28 juni 2019

  • Vi förtydligade integritetspolicyns omfattning, lade till ett avsnitt om personuppgifter bearbetade av Infor för kunders räkning och lade till information rörande Infors efterlevnad av APEC Cross Border Privacy Rules System.

28 mars 2019

  • Vi uppdaterade vår integritetspolicy för att förklara hur Infor kommer att behandla personuppgifter från Storbritannien.

3 oktober 2018

  • Vi lade till ett avsnitt kallat Produkter som erbjuds av din organisation för att förtydliga att användares arbetsgivare kan kontrollera användares konton för Infors produkter.