Skip to Content

Infors rättighetsförklaring för kunder inom en multitenant molntjänst

Rättighetsförklaring för kunder

Infors® rättighetsförklaring för kunder inom en multitenant molntjänst uppstod ur en önskan att leva upp till vår kultur av att alltid prioritera kunden. Denna rättighetsförklaring är ett uttryck för vår vision när det gäller att tillhandahålla moderna molnbaserade lösningar och att bygga upp långvariga relationer som grundar sig på förtroende och gemensam framgång. Den konkretiserar vårt engagemang för flexibilitet, insyn, tillförlitlighet samt trygghet för våra kunder.
Rättighetsförklaringen omfattar:

Flexibilitet

Genom årsbaserade kontrakt kan du växla mellan Infors många olika SaaS-produkter allteftersom din verksamhets behov förändras.

Insyn

För att undvika otrevliga överraskningar är vår prissättning för programmatisk åtkomst, lagring och extra miljöer transparent och lättillgänglig.

Enkel och snabb tillgång till support

Vi har som mål att erbjuda branschens bästa support. Våra SaaS-kunder har tillgång till support dygnet runt, alla dagar under hela året för problem av svårighetsgrad 1 gällande avbrott i infrastruktur och produktionssystem. Svarstiden är under 30 minuter från det ögonblick meddelandet mottagits av en kvalificerad teknisk resurs.

Tillgänglighet du kan räkna med

Infor har åtagit sig att överträffa branschstandarden vad gäller drifttid. Vi lovar 99,7 % tillgänglighet enligt vårt standardservicenivåavtal och vi håller dig informerad om vår tillgänglighetsstatus.

Sinnesro när det gäller datasäkerhet

Enligt utomstående säkerhetsbedömningstjänster är Infor ledande på SaaS-marknaden för företag gällande säkerhetsprocedurer.

Du har kontroll över dina data

På begäran återlämnar Infor kostnadsfritt och inom 30 dagar efter att ditt kontrakt löpt ut alla dina data från SaaS-miljön i originalformat.

Vårt mål är att skapa meningsfulla partnerskap med våra kunder, baserade på ömsesidigt värde och respekt. Vi eftersträvar att fungera som en stark partner, erbjuda en positiv upplevelse, vara lätta att samarbeta med och hjälpa våra kunder att uppnå värde genom en multitenant molntjänst.

Nancy Mattenberger,
global Chief Customer Officer

Smidighet och flexibilitet är nu viktigare än någonsin tidigare

En multitenant molntjänst är framtidens lösning för att uppnå en framgångsrik affärsverksamhet. Vi befinner oss på en transformerande resa mot en fullständig anpassning av vår infrastruktur och företagskultur till denna vision och affärsmodell.

Vi vet att våra kunder är i behov av snabba förändringar. Vi måste arbeta på ett smidigt sätt samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra det samma. Lösningar baserade på en multitenant molntjänst och flexibla transparenta kontrakt är ett sätt att stödja denna moderna verksamhetsmodell.

Vi inser att långvariga relationer grundar sig på resultat och att styrkan i dessa relationer drivs av det affärsmässiga värde och de insikter vi kan tillhandahålla. Det är det som inspirerar vår företagskultur där kunden prioriteras och vårt outtröttliga arbete för att förbättra våra kunders resultat.

Aylin Basom,
Chief Customer Officer, Nord-, Mellan- och Sydamerika

Allt vi gör kretsar kring våra kunder

Vi står för våra unika branschspecifika funktioner, våra djupgående lösningar, innovationerna bakom vår produktutveckling, flexibiliteten i vår infrastruktur och vårt åtagande att förse våra kunder med affärsmässigt värde.

För vem passar detta?

Vår strategi som alltid prioriterar kunden gör vårt program fördelaktigt för alla typer av företag, oavsett produkter och distributionsmetoder, men vårt program fokuserar framför allt på lösningar och infrastruktur baserade på en multitenant molntjänst.

Arbetsplatsbaserade kunder och kunder med privat molnarkitektur kan utnyttja de många fördelar som en multitenant molnarkitektur kan ge genom att migrera till en av våra branschspecifika CloudSuites. Vi erbjuder snabb implementering och smidighet: Implementeringsstrategierna 60:30:10™ hjälper till att rationalisera övergången och ge kortare time-to-value.

Vi hoppas denna rättighetsförklaring gör det enklare för alla kunder att se och förlita sig på det affärsvärde som en multitenant molntjänst kan tillföra.
Läs våra svar på vanliga frågor för att få mer information, eller kontakta cloudbillofrights@infor.com eller din kontoadministratör.

Vi tar vårt ansvar

Långvarigt värde skapas genom långvariga åtaganden och vi lägger nu grunden för framtiden och detta strategiska partnerskap. Vi åtar oss att följa Infors MT rättighetsförklaring för kunder inom en multitenant molntjänst och vi kommer kontinuerligt att utöka denna rättighetsförklaring.