Ledning

Soma Somasundaram

Soma Somasundaram

Produktchef och teknisk direktör