Innovera för framtiden tillsammans.

Vår strategi

Infor Partner Network (IPN) är ett globalt ekosystem av människor, tjänster och system som skapats för att förse Infors partner med försäljningslösningar i världsklass tillsammans med utbildning, support och engagemang av högsta kvalitet. Vårt mål är att skapa ett kunnigt team av samarbetspartner som vill växa tillsammans med Infor, utöka sin verksamhet, leda marknaden och erbjuda kunder innovativa tekniska programpaket som är snygga, funktionella och lättanvända.

Inloggning till partnerportalen

Samarbeta med Infor

IPN-broschyren

Lär dig hur Infor Partner Network (IPN) använder vårt globala ekosystem av människor, system och tjänster för att säkerställa att Infors partner får den högsta kvaliteten på utbildning, support och engagemang i branschen.

Infor Channel Partners

Sälja och installera – implementera, optimera och underhålla

Infors Channel Partners kan hjälpa dig att implementera, optimera och underhålla din produkt. Se hur några utvalda partner förstärker Infors leveransmodell genom specialiserad branschkunskap och djup erfarenhet av Infors teknik.

Infor Alliance Partners

Alliance Partners – konsulter, rådgivning och integrering

Infors Alliance Partners är erkända ledare inom företagets service- och teknologimarknad inom bästa affärspraxis och lösningar för att hjälpa företagen att förbättra sin operativa effektivitet. Infor och Infors Alliance Partners har samma taktiska och strategiska planer, samarbetar när det gäller planering, utformning och drift för att säkerställa att våra produkter och tjänster drar nytta av varandra och levererar det största värdet till våra kunder. Infor Alliance Partner-organisationen är anpassad till våra branschteam för att säkerställa större synergi med vår säljorganisation och positionera partnern som en viktig SME i sin respektive branschniche.

Infor Delivery Partners

Delivery Partners

Integrate and Service Infor Delivery Partners är en utvald grupp av strategiska partner med tydliga kvalifikationer som tillsammans med Infor Services (IS) tillhandahåller en komplett leveransmodell för våra kunder. Våra Delivery Partners arbetar med IS och utökar Infors räckvidd i specifika geografiska områden, lösningsområden eller vertikala branscher. De kan också erbjuda förpackade lösningar och tjänster som kompletterar och integrerar med Infors kärnlösningar för att möta kundernas ständigt föränderliga behov.

Infor Product Partners

Tillhandahåller specialiserade lösningar

Infors Product Partners erbjuder finjusterad kompatibilitet med Infor-lösningar med hjälp av applikations- eller nischmarknadsmöjligheter i kombination med specifika Infor-produkter. Inom denna kategori har vi två individuella partnerprogram:

Solution Partners

Infors Solution Partners utvecklar applikationer och teknologier som integreras med våra kärnlösningar. Dessa integrerade produkter av högsta kvalitet från våra partner används ofta i branschspecifika, specialiserade och/eller avancerade tekniska områden och erbjuds direkt av Infor. Vi använder vi våra kombinerade starka sidor för att skapa och leverera innovativa lösningar som vi och våra Channel Partners säljer, underhåller och stöder.

Complementary Partners

Infors Complementary Partners är en utvald grupp företag som arbetar med Infor för att utveckla kompletterande erbjudanden till våra kunder och hjälpa till att utvidga och komplettera Infors kärnlösningar. Som ledande medlemmar i våra regionala och lokala team bidrar kompletterande partners till en gemenskap som arbetar tillsammans för att leverera sömlösa lösningar till våra gemensamma kunder.

Ta kontakt

Vi hör snart av oss till dig.

Eller connecta via LinkedIn: Linkedin