Skip to Content

CloudSuite™ Food & Beverage

Ett heltäckande programvarusystem för livsmedelsbranschen

Byggd för livsmedelsbranschen

Infor CloudSuite Food & Beverage erbjuder verktyg som kan accelerera livsmedelstillverkares globala leveranskedjor, medverka till att produkter kommer snabbare ut på marknaden och effektivisera samtliga processer. Plattformens tillförlitliga och säkra infrastruktur erbjuder ett beprövat ERP-system (affärssystem) för livsmedel inom alla branschens större segment, inklusive bageri, drycker, mejeri, köttprodukter, halvfabrikat och kyl samt livsmedelsingredienser.

Huvudpunkter

 • Heltäckande och flexibel lösning
 • Byggd för livsmedelsbranschens utmaningar
 • Hantering av korta leveranstider
 • Utveckling av strategi för kanal till marknad
 • Uppfyllande av myndighetskrav

Funktioner och förmåner

Tillverkningsdrift och produktutveckling

 • Prognoser och planering för efterfrågan
 • Planering och schemaläggning av produktion
 • Hantering av hållbarhetstider och säsongsanpassning
 • Recepthantering, beräkning av lägsta kostnad
 • Integrering av uppfyllande av krav för etiketter
 • Avancerad hantering av produkters livscykler

Hantering av leveranskedja

 • Insyn i lager med råvaror/ingredienser
 • Möjlighet att övervaka processer från början till slut
 • Hantering av lager och distribution

Analys och rapportering

 • Intuitiva, inbyggda rapporteringsverktyg
 • Nätverksbaserade affärsunderrättelser
 • Moderna användargränssnitt och produktivitetsverktyg
Ta kontakt

Vi hör snart av oss till dig.

Infor värderar din integritet.