Skip to Content

Kempinski Hotels uppnådde en 88 % ökning av noggrannheten för prognoser.

Vi behövde kunna fatta välgrundade ekonomiska beslut från var som helst, när som helst på vilken enhet som helst.

Avsikten är att se till att våra mycket professionella finansspecialister kan verkliga affärsskapare och hjälpa till med välgrundat beslutsfattande och resursplanering för de hotell som vi driver. För att kunna uppnå det var det nödvändigt att införa högkvalitativa finansiella rapporteringstjänster och inkludera dem som en molntjänst. Idag gläder det mig att Kempinski kan garantera att välgrundade ekonomiska beslut kan fattas dygnet runt, var som helst i världen, oavsett vilken enhet som används.

Colin Lubbe, ekonomichef, Kempinski Hotels

Inverkan

 • 60 %

  minskning av antalet månader som inte överensstämde med prognosen

Hotell och restaurang för framtiden

Kempinski Hotels är redo för morgondagen.

Vi kan hotell och restaurang

Hotellkedjor

Hotellkedjor

Hotellgrupper

Hotellgrupper

Individuella hotell

Individuella hotell

Casino

Casino

Semesterhotell

Semesterhotell

Långtidsvistelse

Långtidsvistelse

Restauranger

Restauranger

Byggd för affärsverksamhet

Hospitality CloudSuites

Infor CloudSuite™ HCM

Infor CloudSuite™ HCM är en ledande, heltäckande talangfokuserad lösning som hjälper organisationer att strategiskt anpassa de anställdas initiativ och begåvning till de övergripande affärsstrategierna.

HUVUDPUNKTER
 • Få alla personalhanteringsfunktioner som du behöver i en komplett lösning, med alla funktioner, från en enda leverantör av molnlösningar för personalfrågor.
 • Använd ett kundanpassat, personligt, rollbaserat användargränssnitt med förskapade, samverkande komponenter över en internationell personalhanteringsstruktur.
 • Få relevant och aktuell information baserad på beteendevetenskap och analyser för att engagera de anställda och få dem att uppnå deras fulla potential.
 • Tillämpa modern molnteknik för personalfrågor att ge dig fullständig överblick över personalen, optimera nyanställningen, utveckla och behålla de rätta personerna.
 • Öka personalens resultat, förbättra effektiviteten i arbetet och upprätthåll kontrollen över företagets personalstrategi och personalhanteringsteknik genom en flexibel, säker och kostnadseffektiv molninfrastruktur.
PRODUKTER SOM INGÅR
 • CloudSuite HCM
 • Talent Management
 • Global HR
 • Talent Science
 • LMS
 • HRSD

Infor CloudSuite™ Financials

CloudSuite™ Financials & Supply Management är ett integrerat programpaket för ekonomi och inköp som kombinerar moderna ekonomiska funktioner med verktyg för spårning av inköp och strömlinjeformning av beställningsprocesser. Heltäckande och helt integrerade funktioner designade speciellt för dagens användare.

HUVUDPUNKTER
 • Personligt anpassade startsidor
 • Snyggt och intuitivt rollbaserat gränssnitt
 • Obegränsade ekonomiska kalendrar
 • Obegränsade huvudböcker och kostnadsbasrapportering
 • Obegränsade dimensionssträngar
 • Fullständig insyn i indirekt spendering
 • Starkare leverantörrelationer
 • Bättre uppfyllande av krav
 • Flera tillfällen till kostnadsbesparingar
 • Drivs med datavetenskap
 • Analyser inbyggda direkt i användarnas arbetsströmmar
PRODUKTER SOM INGÅR
 • CloudSuite Financials & Supply Management
 • Infor OS

Infor CloudSuite™ Corporate

CloudSuite Corporate har skapats specifikt för koncernsstora företag och fyller alla behov för hantering av finanser, leveranser, personal och resultathantering. Rollbaserad, datadriven, konsumentinspirerad och mobilaktiverad – öka verksamheten och gör det som du vill.

HUVUDPUNKTER
 • Nykonstruerad global bokföring
 • Djupgående analys och avancerat samarbete
 • Kraftfulla utvecklingsverktyg
 • Fullständig lösning för inköp och leverantörsreskontra
 • Fullständig insyn i indirekt spendering för uppfyllande av krav
 • Kontrakts- och leverantörsorderhantering
 • Självbetjäning för anställda och chefer
 • Hantering av arbetsmiljö och säkerhet, förmåner, tidsregistrering och frånvaro
 • Data om uppförande och resultat
 • Prediktiv talanganalys
 • Resultat, utveckling och kompensation
PRODUKTER SOM INGÅR
 • CloudSuite Financials
 • Global HR
 • Talent Management
 • Infor OS
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.